Zonnebloemlaan Beverwijk

Project: Zonnebloemlaan e.o. te Beverwijk
Start uitvoering: medio september/oktober
Duur: ca. 25 werkdagen

Inmiddels zijn wij in opdracht van PWN gestart met het ontwerp/engineering voor het project Zonnebloemlaan e.o.

Hier gaan wij vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente Beverwijk, over een trace van ca. 350m1, de waterleiding vernieuwen/aanpassen.

Binnenkort starten wij op een aantal plekken met het maken van proefsleuven om zo de boven en ondergrondse knelpunten in kaart te brengen.

Na het gereedkomen van het ontwerp zullen wij waarschijnlijk medio september/oktober starten met de uitvoering.

Via Facebook en LinkedIn zullen wij regelmatig updates geven over de voortgang van het werk.