De Bloemen Castricum

Project omschrijving:

In Castricum-Oost geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. De Bloemen wordt door Gemeente Castricum hierop ingericht. Medio 2021 wordt gestart met fase 2: de herinrichting van De Bloemen tussen Soomerwegh en Koekoeksbloem/Wederik.

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente, vervangen wij in opdracht van PWN de distributie drinkwaterleiding.

Opdrachtgever:

PWN

Start:

eind januari 2021

Eind:

Medio maart 2021