De Koog Uitgeest

Project omschrijving:

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vervangen wij de drinkwaterleiding. Ook wordt in sommige gevallen de waterleiding naar de woning vervangen.

We zijn weer gestart in het nieuwe jaar. De werkzaamheden vinden komende periode plaats in: Boetenvenstraat, Voorvenstraat, Hornevenstraat, Kooglaan (32 t/m 46) en Benesserlaan (113 t/m 334 & 290 t/m 314).

Opdrachtgever:

PWN

Start:

medio 2020

Eind:

medio 2021