De Koog Uitgeest

Project omschrijving:

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vervangen wij de drinkwaterleiding. Ook wordt in sommige gevallen de waterleiding naar de woning vervangen.

In de komende periode gaan we werkzaamheden verrichten in de Kooglaan, Kuipersvenstraat, Florisvenstraat en Benesserlaan (tussen 149 en 129).

Opdrachtgever:

PWN

Start:

medio 2020

Eind:

medio 2021