Roerdompstraat Landsmeer       

Project: Roerdompstraat e.o. te Landsmeer

Opdrachtgever: PWN

Start: Januari 2019

Duur: ca. 60 werkdagen

Om het drinkwaternet veilig en betrouwbaar te houden, voert PWN onderhoud uit. Dit betekent dat de waterleiding in uw buurt wordt vervangen. Deze werkzaamheden vinden plaats voor en/of gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente Landsmeer.

In de volgende straten zullen in bovengenoemde periode werkzaamheden worden uitgevoerd:

Kievietslaan 1 t/m 20, Reigerlaan 1 t/m 14, Meerkoetstraat 1 t/m 44 (even zijde), Calkoenstraat 13 t/m 27 (oneven zijde), Roerdompstraat 1 t/m 48 (even zijde) en de Lepelaarstraat 1 t/m 42 (even zijde).

Deze leidingen liggen in het trottoir. Een groot aantal van de drinkwaterhuisaansluitingen worden ook vervangen. Dit is de leiding vanaf de hoofdleiding in het trottoir naar uw woning. Wij maken daarvoor met u een afspraak.

 Voordat wij de huisaansluiting van het water kunnen vervangen wordt er bij sommige woningen de aarding van de elektrische installatie gekeurd. In deze gevallen wordt u benaderd door de firma Aquaserva die dit in opdracht van PWN uitvoert. 

Bij de vervanging van uw drinkwateraansluiting moet er iemand thuis zijn. In verband met aansluiten op de watermeter. Mocht u niet thuis kunnen zijn, overleg dit dan tijdig met de voorman of uitvoerder op het werk. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor via (088) 0403070 of per email via projecten@c-ris.nl. Wij vragen u contact te leggen op de dag dat u de kaart ontvangt of zo kort mogelijk daarna. Wilt u ook per email worden geïnformeerd, stuur dan een bericht aan projecten@cris.nl en vermeld uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Verdere detail informatie m.b.t. planning en/of fasering volgt zodra wij met de uitvoering zijn gestart.