Over ons

BRL 7000

Toepassingsgebied: uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.
Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond.

CKB:2014

Scopes en processen:
kabelinfrastructuur processen          K-A, K-C
buizenlegbedrijf processen               B-A, B-B, B-C, B-D, B-J
sleufloze technieken processen       S-A, S-B, S-F, S-H

Erkend leerbedrijf

Toepassingsgebied: erkend als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

ISO 9001:2015

Toepassingsgebied: het aannemen, engineeren, uitvoeren en onderhouden van ondergrondse infrastructuren op het gebied van gas, water, elektra, riolering, warmtedistributie en sleufloze technieken en bodemsaneringen.

VCA** 2008/5.1

Toepassingsgebied: het uitvoeren en onderhouden van ondergrondse infrastructuren op het gebied van gas, water, elektra, riolering, warmtedistributie, sleufloze technieken en bodemsaneringen.