Engineering

De jarenlange praktijkervaring die we in het veld hebben opgedaan passen we toe bij de engineering van ondergrondse netten. Die kennis en kunde vertalen we in praktische ontwerpen.

Een integrale aanpak staat bij ons centraal. We stappen over de traditionele grenzen tussen ontwerp en uitvoering, door verschuiving in de keten start ons proces bij de initi√ęle overleggen met betrokken partijen.

Wij ontzorgen en ondersteunen de netbeheerder in alle disciplines, zoals techniek, tracéverkenning omgeving, vergunningen enz.