GeodesieIn het kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is de netbeheerder verplicht betrouwbare informatie over het netwerk te kunnen leveren. De digitale uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vindt plaats via het Kadaster. Graafschade kan hierdoor worden voorkomen.

Meten is weten. Onze landmeters brengen nauwkeurig de gelegde kabels of leidingen in kaart. De meetgegevens worden gecontroleerd en vakkundig verwerkt tot geo-informatie. Er wordt nauw samengewerkt met het nutsbedrijf.

Bij tracé onderzoek en omgevingsverkenning wordt eveneens vaak gebruik gemaakt van de meetdienst.